شماره سریال اسکناس ایران

شماره سریال یک شناسه منحصربه‌فرد برای اسکناس است. با استفاده از شماره سریال اطلاعات زیادی در رابطه با اسکناس می‌توان به دست آورد. هر کشور نیز به نوع خاصی شماره سریال را روی پول رایج کشور خود چاپ می‌کند. اما شما در خصوص شماره سریال اسکناس ایران چه می‌دانید؟

شماره سریال اسکناس ایران بیانگر چه چیزی است؟

شماره سریال اسکناس ایرانی به‌صورت یک رقم شش عددی همراه با یک کسر ریز در پشت اسکناس می‌باشد. اسکناس‌های ایرانی از شماره سریال 000001 تا 9999 به چاپ می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که یک میلیون برگ از اسکناس مربوطه چاپ شده است.
کسر موجود در پشت اسکناس‌ها نیز با 1/1 شروع می‌شود. شروع کسر اسکناس با کسر یک بدان معناست که اسکناس موجود جزء یک میلیون اسکناس چاپ شده از آن می‌باشد. در اسکناس‌های ایرانی با افزایش هر یک میلیون واحد به‌صورت کسر نیز اضافه خواهد شد. همین روند تا کسر 99 ادامه می‌یابد. زمانی که عدد بزرگ هم 999999 شود و صورت کسر هم به 99 برسد ردیف چاپ بعدی از 2000001 /1 آغاز خواهد شد. به عبارت دیگر در صورتی که صورت کسر 99 شود مخرج کسر یک واحد افزایش خواهد یافت.
همان‌طور که تاکنون متوجه شده‌اید از طریق شماره سریال موجود روی اسکناس می‌توان به اطلاعات چاپ و تیتراژ و سری چاپ دست یافت. لازم به ذکر است در صورتی که اسکناس فرسوده‌ای از رده خارج گردد باید شماره سریال آن استخراج شود. سپس به تعداد اسکناس‌های از رده خارج شده اسکناس با کسر دارای مخرج 99 چاپ خواهد شد.
این نوع اسکناس‌ها معمولا دارای صورت کسر 75 هستند که این بدان معناست در صورت به گردش درآمدن دو میلیون اسکناس جایگزین، شماره سریال اولین اسکناس 75/99-000001 و شماره سریال آخرین اسکناس نیز 999999 – 76/99 خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.