ابعاد اسکناس _های ایران

ابعاد اسکناس ‌های ایران

اسکناس‌ها در سراسر جهان در اشکال و اندازه‌های متفاوتی هستند و ابعاد اسکناس های ایران نیز این‌گونه است. تفاوت بین نحوه انتخاب کشورهای جهان برای چاپ واحد پولی خود بسیار خیره‌کننده است. کشورها به ماشین‌آلات چاپ قوی دسترسی دارند که به آنها اجازه می‌دهد تا مقادیر زیادی از اسکناس را بر اساس تقاضا چاپ کنند، […]