مزایای سورتر اسکناس

مزایای سورتر اسکناس

سورتر اسکناس در تمام مکان‌هایی که شرکت‌ها مایل به شمارش، بررسی، مرتب‌سازی و بسته‌بندی مقادیر زیادی پول نقد هستند، استفاده می‌شود. خودکارسازی این فرایندها به جای انجام دستی آنها را ایمن‌تر، کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند. این دستگاه‌ها حجم کاری کارکنان ناشی از کارهای معمولی مانند شمارش روزانه، مرتب‌سازی اسکناس و سکه، بسته‌بندی و شناسایی پول‌های […]