ایران چک چیست؟

ایران چک چیست؟

ایران چک به‌عنوان یکی از ابزارهای پولی رایج در کشور است که توسط بانک مرکزی ایران بر طبق قانون پولی و بانکی چاپ و توزیع می‌شود. البته این چک مشابه چک‌های بانک‌های تجاری یا حواله بانکی نیست. همچنین این چک دستور پرداخت خاصی ندارد و یکی از انواع چک‌های تعریف شده در قانون چک هم […]