تاریخچه دستگاه پول شمار

تاریخچه دستگاه پول ‌شمار

پول ‌شمار دستگاهی است که عمدتا برای شمارش دقیق چندین اسکناس در آن‌واحد طراحی شده است. علاوه بر این، برخی از دستگاه‌های پول شمار می‌توانند اسکناس‌ها را دسته‌بندی کنند و اسکناس‌های آسیب‌دیده یا جعلی را تشخیص دهند. در ادامه، تاریخچه دستگاه پول ‌شمار مورد بررسی قرار گرفته است. اولین دستگاه پول شمار تاریخچه دستگاه پول […]