تاریخچه چاپ پول در ایران

به‌طورکلی قدیمی‌ترین پول در ایران متعلق به دوره‌ی ایلخانان است. این پول به شکل اسکناس کاغذی چاپ می‌شد که عبارت «لا اله الا الله، محمداً رسول‌الله» روی آن نوشته‌شده بود. در حقیقت این اسکناس در اواخر قرن هفتم هجری و در زمان سلطنت گیخاتوخان به چاپ رسید. دلیل چاپ اسکناس کاغذی در دوره پادشاه ایلخانی، […]