فناوری ریزآینه ها (micromirrors) برای ایجاد نشانه‌های امنیتی ضدجعل روی اسکناس‌ها

فناوری ریزآینه ها (micromirrors) برای ایجاد نشانه‌های امنیتی ضدجعل روی اسکناس‌ها

در فناوری ریزآینه ها، از تعداد زیادی از آینه‌های بسیار بسیار کوچک استفاده می‌شود. شکل و زاویه قرارگیری این ریزآینه ها به‌گونه‌ای است که یک اثر جمعی از انعکاس‌های آنها باعث تولید یک تصویر مشخص می‌شود. وقتی اسکناس را در زوایای مختلف کج می‌کنی، به‌نظر می‌رسد که این تصویر حرکت می‌کند. با این تکنولوژی، امکان […]