حمل و نقل پول وجوه نقد بین بانکی

حمل و نقل پول وجوه نقد بین بانکی

احتمالاً شما هم فیلم‌های وسترن را دیده‌اید که در آنها دزدان به کالسکه حمل پول حمله می‌کنند و پول‌ها را می‌دزدند. این کالسکه‌ها را چند محافظ همراهی می‌کردند که دست آخر یا کشته می‌شدند یا فرار می‌کردند. اما امروز حمل ‌و نقل پول با اقدامات امنیتی بسیار ویژه‌ای انجام می‌شود که حتی ماهرترین دزدان را […]