ویژگی ‌های امنیتی اسکناس 10 هزار تومانی

ویژگی ‌های امنیتی اسکناس 10 هزار تومانی

اسکناس 10 هزار تومانی ایران برای اولین بار در سال 1389 در بانک‌ها توزیع شد. این اسکناس یکی از امن‌ترین اسکناس‌های جهان با اقدامات متعدد ضد جعل است. این اسکناس با امید به کاهش نیاز به چک‌هایی که ایرانیان برای هر تراکنش بزرگ باید از آن استفاده کنند، معرفی شد. در زیر ویژگی‌ های امنیتی […]