درباره اسکناس‌ پلیمری چه می‌دانید؟

درباره اسکناس‌ پلیمری چه می‌دانید؟

پول چیزی نیست مگر واسطه‌ای برای تبادل‌های مالی و کالایی بین انسان‌ها! قرن‌ها از مسکوکات فلزی برای این کار استفاده می‌شد و بعد جای آن را پول‌های کاغذی گرفتند. اما امروزه، از یک ماده جدیدتر برای چاپ پول استفاده می‌شود: پلیمر! در این مقاله از اسکناس پلیمری خواهیم گفت. جدیدترین تکنولوژی در ساخت اسکناس‌های رایج […]